HSM SECURIO P36 (3.9 mm.)
76,000.00 บาท
88,700.00 บาท
ติดต่อสอบถาม
ลักษณะการทำลาย ตัดเป็นเส้น
ขนาดกระดาษที่ทำลาย มม. 3.9 mm
จำนวนในการตัดต่อครั้ง 31-33 แผ่น
ความจุของถัง (ลิตร) 145
ระบบการทำลาย ทำลายลวดเย็บ ลวดเสียบ บัตรเครดิต แผ่นซีดี แผ่นดิสก์ สัญญาณบอกกระดาษติด
ขนาดของมอเตอร์ 1800 วัตต์
ขนาดตัวเครื่อง (กว้าง.ลึก.สูง) 580 x 550 x 936 mm
น้ำหนัก (กก.) 64
การรับประกัน เครื่อง 2 ปี / ใบมีด 30 ปี