HSM SECURIO P44 (3.9mm.)
128,000.00 บาท
148,600.00 บาท
ติดต่อสอบถาม
ลักษณะการทำลาย ตัดเป็นเส้น
ขนาดกระดาษที่ทำลาย มม. 3.9 mm
จำนวนในการตัดต่อครั้ง 56-58 แผ่น
ความจุของถัง (ลิตร) 205
ระบบการทำลาย ทำลายลวดเย็บ ลวดเสียบ บัตรเครดิต แผ่นซีดี แผ่นดิสก์ สัญญาณบอกกระดาษติด
ขนาดของมอเตอร์ 2600 วัตต์
ขนาดตัวเครื่อง (กว้าง.ลึก.สูง) 700 x 592 x 1025 mm
น้ำหนัก (กก.) 105
การรับประกัน เครื่อง 2 ปี / ใบมีด 30 ปี