SECURIO AF150 (4.5x30 mm. )
22,000.00 บาท
29,000.00 บาท
ติดต่อสอบถาม
ลักษณะการทำลาย ตัดเป็นชิ้น
ขนาดกระดาษที่ทำลาย มม. 4.5x30 mm
จำนวนในการตัดต่อครั้ง 8-10 แผ่น
ความจุของถัง (ลิตร) 34
ระบบการทำลาย ทำลายลวดเย็บ ลวดเสียบ บัตรเครดิต แผ่นซีดี สัญญาณบอกกระดาษติด
ขนาดของมอเตอร์ 500 วัตต์
ขนาดตัวเครื่อง (กว้าง.ลึก.สูง) 395 x 381 x 740 mm
น้ำหนัก (กก.) 19.6
การรับประกัน เครื่อง 2 ปี / ใบมีด 7 ปี