HSM AF300 (4,5x30)
25,500.00 บาท
33,000.00 บาท
ติดต่อสอบถาม
ลักษณะการทำลาย ตัดเป็นชิ้น
ขนาดกระดาษที่ทำลาย มม. 4.5x30 mm
จำนวนในการตัดต่อครั้ง 12-14 แผ่น
ความจุของถัง (ลิตร) 34
ระบบการทำลาย ทำลายลวดเย็บ ลวดเสียบ บัตรเครดิต แผ่นซีดี สัญญาณบอกกระดาษติด
ขนาดของมอเตอร์ 500 วัตต์
ขนาดตัวเครื่อง (กว้าง.ลึก.สูง) 395 x 435 x 837 mm
น้ำหนัก (กก.) 20.6
การรับประกัน เครื่อง 2 ปี / ใบมีด 7 ปี