Securio AF500 (4,5x30)
36,000.00 บาท
48,000.00 บาท
ติดต่อสอบถาม
ลักษณะการทำลาย ตัดเป็นชิ้น
ขนาดกระดาษที่ทำลาย มม. 4.5x30 mm
จำนวนในการตัดต่อครั้ง 14-16 แผ่น
ความจุของถัง (ลิตร) 82
ระบบการทำลาย ทำลายลวดเย็บ ลวดเสียบ บัตรเครดิต แผ่นซีดี สัญญาณบอกกระดาษติด
ขนาดของมอเตอร์ 500 วัตต์
ขนาดตัวเครื่อง (กว้าง.ลึก.สูง) 497 x 491 x 1002 mm
น้ำหนัก (กก.) 27
การรับประกัน เครื่อง 2 ปี / ใบมีด 7 ปี